پروژه هایی که در داخل کشور انجام داده ایم

استان آذربایجان شرقی:

1- طراحی و ساخت و تجهیز کارخانه دامنه سراب به انواع مخازن و پروسس تانک در شهرستان سراب به مدیریت آقای محققی.

2- طراحی و ساخت و تجهیز کارخانه شیفته بناب به انواع مخازن و سپزاتور در شهرستان بناب به مدیریت آقای کریمی

3- طراحی وساخت و تجهیز کارخانه لاله بناب به انواع دستگاه بسته بندی دئر شهرستان بناب به مدیریت آقای دادخواه

4- طراحی وساخت و تجهیز شرکت لبنیات خوی به انواع مخازن در شهرستان خوی به مدیریت آقای سجادی

5- دشرکت آذرگل سراب:طراحی و ساخت و تجهیز شرکت آذر گل سراب به انواع مخازن و پروسس تانک و دستگاههای بسته بندی در شهرستان سراب به مدیریت آقای خانی

6- طراحی وساخت خط کامل احیای شیربه روش عمل آوری uf شرکت پنیر سراب در شهرستان سراب به مدیریت آقای صدیق

7- طراحی وساخت خط احیای شیر و تجهیز شرکت آذر گل لبن به مخازن نگهداری در شهرستان سراب به مدیریت آقای گل اوغلی

8- ساخت و اجرای خط کامل تولید فراورده های لبنی به مخازن نگهداری در شهرستان سراب به مدیریت به مدیریت آقای گل اوغلی

استان آذربایجان غربی:

1- طراحی و ساخت خط احیای شیر و تجهیز شرکت هامون شیر سلماس به انواع مخازن و پروسس تانک در شهرستان سلماس به مدیریت آقای اکبری

2- طراحی وساخت و تجهیز شرکت لبنیات نقده به انواع مخازن و وت و ترولی و دستگاههای بسته بندی در شهرستان نقده

3- طراحی و ساخت ماشین آلات سیستم کامل تصفیه کارخانه نشاسته گلناب ارومیه درمهاباد به مدیریت آقای شیشه بر

4- طراحی و اجرا و ساخت کامل انواع مشتقات لبنی کارخانه ارونم بنیان ارومیه به ظرفیت 40 ton/day در ارومیه به مدیریت آقای دیلمقانی

استان اردبیل:

1- طراحی و ساخت و اجرای نصب خط کامل تولید و بسته بندی فراورده های لبنی به ظرفیت 100 ton /day شرکت واتا در اردبیل به مدیریت آقای رئیسی

2- طراحی وساخت و اجرای خط کامل فراورده های لبنی کارخانه شیرین صفت به ظرفیت 20 ton/day در شهرستان مشکین شهر به مخدیریت آقای شیرین صفت

3- طراحی وساخت واجرای خط کامل لبنی کارخانه عطایی به ظرفیت 20 ton/day در شهرستان مشکین شهر به مدیریت آقای فیاض عطایی

4- طراحی وساخت و اجرای کامل خط احیا شیر شرکت دامنه پاک سبلان به ظرفیت 20 ton/day در اردبیل

5- طراحی و ساخت و اجرای خط کامل انواع مشتقات لبنی کارخانه دشت ساوالان به ظرفیت 30n ton/day در اردبیل به مدیریت آقای نصراله زاده

6- طراحی وساخت واجرای خط کارخانه کره لوتوس در اردبیل به مدیریت آقای قاضی زاده

7- طراحی وساخت واجرای خط کامل مشتقات لبنی تعاونی الزهرا بظرفیت 30 ton/day در شهرستان خلخال به مدیریت خانم پادیاب

8- طراحی و ساخت و تجهیز کارخانه لبنیات شیر گوبان در اردبیل به مجریگری فروشگاههای زنجیره ای رفاه

9- طراحی وساخت و تجهیز کارخانه لبنیات شیرابا به مدیریت آقای یعقوبی

10- طراحی و ساخت و اجرای خط کامل شرکت مهر قند اردبیل به مدیریت آقای خیرالی

11- اجرای پلان آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اردبیل

12- طراحی و ساخت و اجرای خط پنیر پاستوریزه کارخانه نصرتی در شهرستان گرمی به مدیریت آقای نصرتی

13- طراحی و ساخت و اجرای خط کامل تولید وبسته بندی کارخانه مغان سو در شهرستان پارس آباد به مدیریت آقای جوادی

14- طراحی و ساخت واجرای خط تولید و بسته بندی عسل کارخانه مسعودی در شهر اردبیل به مدیریت آقای مسعودی

15- طراحی و ساخت و اجرای خط کامل پاستوریزاسیون کارخانه قمیصی برای عرقیات در اردبیل به مدیریت آقای قمیصی

استان اصفهان:

1- طراحی و ساخت واجرای خط مخازن وپروسس کارخانه UHT اتحادیه دامداران اصفهان در شهر اصفهان به مجریگری اتحادیه دامداران اصفهان

2- طراحی و ساخت و تجهیز وراه اندازی شرکت فراورده های لبنی دالانکوه اصفهان در شهر اصفهان به مج=ریگری شرکت احرار اصفهان

3- طراحی و ساخت خط کامل دریافت ومخازن شرکت فریدین کیمیا اصفهان در شهر اصفهان به مدیریت آقای کیانرسی

4- طراحی و ساخت خط احیای شیر و اجرای خط تولید شرکت گل یاس لبن در شهر اصفهان به مدیریت آقای طاهری

5- طراحی و ساخت و تجهیز خط احیای شیر واجرای خط تولید شرکت لبنیات آلاس در شهر اصفهان به مدیریت آقای نصرآبادی

6- طراحی و ساخت و تجهیز خط احیای شیر به ماشین آلات احیا شیر شرکت لبنیات بی نظیر در شهرستان نجف آباد به مدیریت آقای ذنوبی

7- طراحی و ساخت و تجهیز خط دریافت شیر به انواع مخازن استیل شرکعت سالم پودر سپاهان در شهر اصفهان به مدیریت آقای هرندی

8- طراحی و ساخت وتجهیز خط شیر کارخانه پنیر اصفهان در شهر اصفهان

9- طراحی و ساخت وتجهیز خط احیا شیر واستاندارد کارخانه پنیر گلریز در شهر اصفهان

10- طراحی و ساخت وتجهیز خط احیا لبنیات اصیل در شهرستان گلپایگان

11- طراحی و ساخت واجرای خط پنیر پاستوریزه شرکت سامان به ظرفیت 3ton/h در شهرستان گلپایگان به مدیریت آقای شایسته

12- طراحی و ساخت وتجهیز خط بسته بندی بطری نوشابه های گازدار به دستگاه بسته بندی PET کارخانه کافی کولا در شهر اصفهان به مدیریت آقای موسی خانی

13- طراح یواجرای خط کامل لبنیات کارخانه کیمیا شیر به ظرفیت 50ton/day در شهر اصفهان به مدیریت آاقای علی مستاجران

14- طراحی واجرای خط کامل لبنیات کارخانه نگین اختر آریا به ظرفیت 4ton/day در شهرستان نجف آباد به مدیریت آقای باقرزاده

استان تهران:

1- طراحی وساخت واجرای خط کامل نوشابه گواره(شرکت کیمیا افشان) به ظرفیت 12000 bot/h در اشتهرد کرج به مدیریت آقای قدیانی

2- طراحی و ساخت وتجهیز خط بسته بندی کره شرکت گل کنسرو بامداد در اشتهرد کرج

3- طراحی وساخت وتجهیز خط بسته بندی کارخانه کره گیاهی شرکت نوش آذر (پامچال) در تهران به مدیریت آقای پرتاش

4- طراحی وساخت وتجهیز خط بسته بندی کارخانه کره گیاهی اطلس طلایی در تهران به مدیریت آقای حجاریان

5- طراحی و ساخت وتجهیز خط بسته بندی کارخانه کره یکتا وتجهیز به دستگاه پانچر در جاده قدیم کرج به مدیریت آقای بابالی

6- طراحی وساخت واجرای خط وتجهیز خط بسته بندی کارخانه کره شکیان شهریار به مدیریت آقای شهریاری

7- طراحی وساخت واجرای خط وتجهیز خط تولید بستنی کارخانه پاپل شهریار در شهر کرج به مدیریت آقای طالقانی

8- طراحی وساخت واجرای خط کامل لبنیات شرکت شیر پرور در شهرک صنعتی پرند به ظرفیت 30ton/day به مدیریت آاقی افشار

9- طراحی وساخت واجرای خط کامل لبنیات شرکت صنایع شیر فیلستان در ورامین بظرفیت 30 ton/day به مدیریت آقای شیرازی

10- طراحی وساخت واجرای خط کامل لبنیات کامنوش ورامین در شهرستان ورامین بظرفیت 24 ton/day به مدیریت آقای بختیاری

11- طراحی وساخت واجرای خط احیای شیر خشک شرکت پارسیان شایان صنعت در شهرستان کرج به مدیریت آاقی تقی پور

12- طراحی وساخت واجرای خط احیای شیر کارخانه تدین در کرج

13- طراحی وساخت واجرای خط کامل پلان آموزش هنرستان صنعتی آموزش پرورش استان تهران.

استان خراسان شمالی،جنوبی،رضوی:

1- طراحی وساخت واجرای خط تولید شیر خشک شرکت پودر خشک نیشابور با ماشین آلات خارجی در شهرستان نیشابور به ظرفیت 120 ton/day به مدیریت آقای رشیدی

2- طراحی وساخت واجرای خط کامل شرکت شیرپاکان رضوان برای تولید انواع مشتقات لبنی در تربت حیدریه به ظرفیت 20 ton/day به مدیریت آقای صفایی

3- طراح وساخت وتجهیز خط احیای شیر واجرای خط تولید شرکت صنایع شیر توس مشهد در شهرک صنعتی توس مشهد به مدیریت آقای یگانه

4- طراحی وتجهیز خط احیای شیر شرکت میلاد خراسان به انواع مخازن و پروسس تانک در مشهد به مدیریت آقای نصراله زاده

5- طراحی وساخت وتجهیز خط کامل بسته بندی کره آستان قدس رضوی در مشهد به مدیریت آقای محمد نعیمی مجد

6- طراحی وساخت وتجهیز خط کامل بسته بندی کره شرکت صدگل در شهر مشهد به مدیریت آقای شورورزی

7- طراحی وساخت و تجهیز خط کامل بسته بندی کره شرکت جلگه توس در شهرک صنعتی توس به مدیریت آقای رسولی

8- طراحی وساخت وتجهیز خط بسته بندی کره وامکانات احیای شیر شرکت لبنیات شیر پویا در بیرجند به مدیریت آقای عابدینی

9- طراحی وساخت وتجهیز خط تولید وبسته بندی شرکت نوبر نیشابور به انواع دستگاه بسته بندی و امکانات احیای شیر در شهرستان نیشابور به مدیریت آقای کیانی

10- طراحی وساخت وتجهیز خط احیای شیر و امکانات تولید پنیر پروسس با بسته بندی به روش سه گوش شرکت گلشید نیشابور در شهرستان نیشابور

11- طراحی وساخت و تجهیز خط احیای شیر شرکت جلگه نیشابور در شهرستان نیشابور به مدیریت آقای علی آبادی

12- طراحی وساخت وتجهیز خط تولید ماست و احیای شیر شرکت بینالود نیشابور در شهرستان نیشابور به مدیریت آقای محمدزاده سرکرده

13- اجراوساخت خط کامل شرکت مرکز جمع آوری شیر جبین به ظرفیت 20 ton/day به مدیریت آقای هاشمی

14- طراحی ساخت وتجهیز امکانات بسته بندی خمیر مایه روبیان در شاهرود به مدیریت آقای یغمایی

15- طراحی وساخت وتجهیز امکانات بسته بندی شرکت هدیه خراسان در مشهد به مدیریت آقای رضایی

16- طراحی وساخت وتجهیز امکانات احیای شیر و خط کامل دوغ شرکت کاکتوس صحرا در شهرک صنعتی توس مشهد به مدیریت آقای علی سراجیان

17- طراحی وساخت وتجهیز کارخانه لبنیات گلدشت سبزوار به ماشین آلات احیای شیر در شهرستان سبزوار به مدیریت آقای جبار پور

18- طراحی وساخت و تجهیز کارخانه لبنیات شیروان به ماشین آلات احیای شیر به ظرفیت 3ton در مشهد به مدیریت آقای ظریف

19- طراحی وساخت خط عمل آوری ماست کراخانه پادراتوس در مشهد

20- طراحی وساخت واجرای خط احیای شرکت ثامن کویر خواف در شهرستان خواف

21- طراحی وساخت واجرای خط احیای شیر شرکت لبنیات شرق در مشهد

22- طراحی وساخت واجرای خط احیای کارخانه لبنیات پنیر نوبهار به ظرفیت 5 ton/h به مدیریت آقای یزدی

23- طراحی وساخت خط احیا ء کارخانه لبنیات دوگل بهار در شهر مشهد به مدیریت آقای رضایی

24- طراحی واجرا و ساخت خط کامل آب معدنی کانی گل به ظرفیت 12000 L/h در مشهد به مدیریت آقای پرهامی

استان مازندران:

1- ساخت واجرای خط کامل فراورده های لبنی شرکت شیرآرا به ظرفیت 20 ton/day در تنکابن به مدیریت آقای سرهنگ لامعی

2- ساخت واجرا وتجهیز کارخانه لبنیات به انواع مخازن وپروسس تانک در چالوس به مدیریت آقای یگانه

3- ساخت واجرای خط کامل فراورده های لبنی کلارآباد به ظرفیت 10 ton/day در شهرستان کلار آباد به مدیریت آقای زمانخان

4- ساخت و اجرا وتجهیز کارخانه لبنیات دباغیان به دستگاه بسته بندی در شهرستان ساری به مدیریت آقای دباغیان

5- ساخت واجرا وتجهیز خط پاستوریزاسیون شرکت لبنیاتی مهنا در محمود آباد به مدیرت آقای شاعری

6- ساخت واجرای کارخانه نوشابه سازی میامی شیمی در چمستان به مدیریت آقای دکتر یادگاری

7- طراحی واجرای خط کامل بخش احیای کارخانه بهارستان به ظرفیت 7 ton/h در شهرستان ساری به مدیریت آقای نادری

استان هرمزگان:

1- اجرا وساخت کامل خط بسته بندی آب آشامیدنی شرکت رعد آب جنوب (آب ایسین) به ظرفیت 6000 L/H به مدیریت آقای طراح

2- اجرای خط احیای شرکت لبنیات میشان بندر عباس به ظرفیت 5 ton/h در بندر عباس به مدیریت آقای سدرزاده

استان خوزستان :

1- خط کامل بسته بندی کره گیاهی کارون شونیز در خرمشهر به مدیریت آقای امیر عباس ذکایی

2- ساخت واجرای خط کامل شرکت شیر پاستوریزه کرامت به ظرفیت 20 ton/day در شهرستان اهواز به مندیریت آقای کرامت

3- ساخت واجرای خط احیای آب میوه و آبلیمو شرکت آذین شوشتر در شهرستان اهواز به مدیریت آقای قنادان

استان زنجان:

1- طراحی وساخت خط کامل احیای شربت کارخانه قند حبه زنجان در شهرستان زنجان

استان فارس:

1- ساخت واجرای خط کامل آوری پنیر uf به روش اولترافیلتراسیون لبنیات ریچی شیراز به ظرفیت 5000 L/h در شهر شیراز به مدیریت آقای حمید مدرسی

2- طراحی و ساخت و تجهیز شرکت آبمیوه لیموندیس شیراز به انواع سپراتور برای شفاف سازی آبلیمو در شهر شیراز

3- طراحی وساخت و تجهیز شرکت لبنیات مانی ماس به انواع مخازن و پروسس تانک و خط هموژناسیون خامه در شیراز به مدیریت آقای رهنما

4- اجرا وساخت کامل خط نوشابه گازدار شرکت نوش افرا در شیراز به مدیریت آقای استادی

5- اجرا وساخت خط مخازن عمل آوری و دریافت شرکت دام شیر فارس در شیراز به مدیریت آقای اسکندر زاده

6- اجرا وساخت خط کامل کارخانه مانیز لبن استان فارس 20 ton/day در شیراز به مدیریت آقای روشن ضمیر

7- طراحی وساخت و تجهیز مخازن دریافت شرکت لبنی شیرگوار

8- طراحی وساخت و تجهیز مخازن دریافت شرکت رواک در شیراز به مدیریت آقای شجاعی

9- طراحی وساخت و تجهیز مخازن دریافت ،نگهداری و هموژناسیون کارخانه شیر پاستوریزه ارمغان به مدیریت آقای مهندس رهنما

استان قزوین:

1- اجرا وساخت کارخانه لبنیات شرکت رعناسمن به ظرفیت 30 ton/day در تهران به مدیریت آقای جعفری

2- اجرا و ساخت کارخانه لبنیات شرکت بهداشت البرز به ظرفیت دریافت 20 ton/day شیر خام در ب.ئین زهرابه مدیریت خانم روغنی زاده

3- اجرا و ساخت کارخانه نوشابه های گازدار شرکت نعاونی چند منظوره ای سماوات قزوین در دانسفهان به مدیریت آقای ابراهیم رائف

4-د اجرا وساخت کارخانه زرین لبن شیر خشک وتجهیز به مخازن دریافت پاستوریزه جهت تولید پاستوریزه ،ماست، خامه و دوغ در شهرستان قزوین به مدیریت آقای محمد علی اخوان

استان کردستان:

1- اجرا و ساخت کارخانه لبنیات شرکت قروه پاکنوش به ظرفیت دریافت 15 ton/day شیر خام در شهرستان قروه به مدیریت آقای یالپانی

استان کرمان :

1- طراحی واجرا وساخت کارخانه نوشابه های گازدار شرکت نوشابه سازی گلنوش کرمان به ظرفیت 6000 BPD در کرمان به مدیریت آقای ایرانمنش

2- طراحی واجرا وساخت کارخانه کمپوت و مرباجات شرکت گلمهر در شهر بابک

3- طراحی وساخت و تجهیز خط بسته بندی شرکت فراورده های لبنی شهید صالحی در شهرستان کرمان به مدیریت آقای ماشین چی

4- اجرا و ساخت کارخانه لبنیات شرکت دشتکار بردسیر بظرفیت 30 ton در شیفت کاری در شهرستان کرمان به مدیریت آقای حیدر آبادی

5- اجرا و ساخت کارخانه لبنیات تک بهار به انواع مشتقات لبنی شامل:شیر ،ماست، دوغ، وخامه به ظرفیت 5 ton/h به مدیریت آقای بهنام گروسی

استان کرمانشاه :

1- اجرا و ساخت خط احیای شیرو عمل آوری و تجهیز به مخازن کارخانه دالاهو در اسلام آباد غرب به مدیریت آقای صفری

2- اجرا و ساخت کارخانه نوشابه سازی فولتس به ظرفیت 6000 bot/h در شهرستان کرمانشاه به مدیریت آقای محمد صادق متینی

استان گلستان :

1- ساخت و اجرای کارخانه فراورده های لبنی مطیق بظرفیت دریافت 30ton /day در گنبد به مدیریت خانم روحی

2- ساخت و اجرا ی کارخانه فراورده های لبنی ،لبن گل گلستان به ظرفیت دریافت 30 ton شیر خام در یک شیفت کاری در گرگان به مدیریت اقای نخجیری

3- تجهیز احیای شیر و خط بسته بندی کره کارخانه uf ابراهیمی به مدیریت آقای ابراهیمی

4- ساخت و اجرای خط کامل شرکت لبنیات نونا به ظرفیت 10 ton در گرگان

5- ساخت واجرای خط کامل شرکت لبنیات گله داران کوهستان به ظرفیت 40 ton/day به مدیریت آقای میر باقری

استان گیلان :

1- تجهیز و راه اندازی کارخانه لبنیاتی شرکت پوشال به ظرفیت 20 ton شیر خام در یک شیفت کاری در استانه اشرفیه

2- تجهیز کارخانه بسته بندی کره شرکت فجر گیلان به انواع دستگاه بسته بندی کره در اوزان مختلف

3- ساخت ونصب و استارت آرنک البرز به ظرفیت دریافت 20 ton به مدیریت اقای شعبانی

4- ساخت و نصب کارخانه لبنیات ریماز به ظرفیت 20 ton/day در پونل به مدیریت آقای ریماز

5- اجرای خط احیای شیر کارخانه چشمه گیلان

6-اجرای خط احیای شیر کارخانه مطهر گیلان

7- طراحی واجرا و ساخت کامل کارخانه آب میوه بی تاپسند به ظرفیت 5 ton/h به مدیریت آقای زاغی

استان لرستان:

1- تجهیز خط بسته بندی کره و تولید بستنی شرکت لبنیات زاگرس در خرم آباد به مدیریت آقای مسعودی

2- طراحی و اجرا خط کامل لبنیات نارمک به ظرفیت 30 ton/day در خرم آباد به مدیریت آقای گودرزی

استان همدان:

1- تجهیز و راه اندازی کارخانه شرکت نیک پروتئین بظرفیت دریافت 20 ton/day شیر خام در ملایر به مدیریت آقای گودرزی

2- تجهیز امکانات دریافت شرکت لبنیات دستجرد به انواع مخازن در همدان به مدیریت آقای کریمی

3- خط احیای شیر کارخانه احسان سپیده در نهاوند

4- خط بازسازی شیر کارخانه قهاوند

5- اجرای خط کامل مشتقات لبنی شرکت گلبرگ در نهاوند به ظرفیت 30 ton /day

6- اجرای خط احیای شیر لبنیات حمیل در همدان به مدیریت آقای همافر

استان ایلام :

1- طراحی واجرای خط تولید ماست به ظرفیت 10 تن در شیفت کارخانه لبنی رحمتی در شهرستان ایلام به مدیریت آقای رحمتی

استان سیستان و بلوچستان:

1- اجرای خط احیای کارخانه لبنیات دهکده زاهدان به ظرفیت 5ton در شهرستان زاهدان به مدیریت آقای عرفانی

2- اجرای خط احیای شرکت فراورده های تعاونی سیستان به ظرفیت 5 ton در زابل به مدیریت آقای پودینه

استان یزد :

1- تجهیز و راه اندازی شرکت لبنیات یزدسپار به ظرفیت 30 ton دریافت شیر خام در روز در شهرستان یزد به مدیریت آقای حاج زینعلی

2- تجهیز و راه اندازی پنیر شرکت فرائرده های لبنی اردکان یزد در شهرستان اردکان به مدیریت آقای زارع

3- تجهیز و راه اندازی بخش ماست شرکت بهاران دشت در شهرستان یزد به مدیریت آقای دهقان

پروژه هایی که در خارج از کشور انجام داده ایم

1- ساخت و اجرای خط تولید مشتقات لبنی شرکت kharman bako (خرمان باکو) به ظرفیت 100 ton در باکو در کشور آذربایجان به مدیریت آقای ایوب

2- ساخت و اجرای خط تولید نوشابه های گازدار به ظرفیت 600 L/h شرکت etehad gorop (اتحاد گروپ) در قندهار و افغانستان به مدیریت آقای خوشقولی

طرح های در دست اجرا

1- طراحی و ساخت کامل تولید و بسته بندی شرکتع آب معدنی کوثر دیلمان به ظرفیت 12 هزار بطری در ساعت در شهرستان لاهیجان استان گیلان به مدیریتع آقای ابراهیمی (در حال ساخت ماشین آلات)

2- طراحی و ساخت خط کامل تولید و بسته بندی آب آشامیدنی شرکت تعاونی ببیان لمیزان به ظرفیت 8 هزار بطری در ساعت در بندر لنگه استان هرمزگان به مدیریت آقای محمدی (در حال نصب ماشین آلات)

3- طراحی و ساخت خط کامل تولید و بسته بندی آب معدنی شرکتع میان کوه هریس به ظرفیت 6 هزار بطری در ساعت در استان آذربایجان شرقی به مدیریت آقای ضیاء خدادای (در حال ساخت ماشین آلات)

4- طراحی و ساخت خط کامل تولید و بسته بندی آب میوه و نوشابه گازدار و بدون گاز کارخانه سرعین شیربه ظرفیت 9 هزار بطری در ساعت در استان اردبیل به مدیریت آقای فتحی (در حال نصب ماشین آلات)

5-طراحی و ساخت خط کامل لبنیات شرکت آقای نکوئی به ظرفیت 5 هزار لیتر در ساعت در شهرستان جهرم استان فارس (در حال ساخت ماشین آلات)

6- طراحی و ساخت کامل تولید فراورده های لبنی شرکت فراشیر نامداران به ظرفیت 10 تن در ساعت در شهرستان نجف آباد استان اصفهان به مدیریت آقای نامداری(در حال نصب ماشین آلات)

7- طراحی و ساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی شرکت روژهه لات به ظرفیت 5 تن در ساعت در شهرستان مریوان استان کردستان به مدیریت آقای شکوهی (در حال نصب ماشین آلات)

8- طراحی و ساخت خط کامل تعولید فراورده های لبنی شرکت سفیدآب به ظرفیت 5 تن در ساعت در شهرستان رودسر استان گیلان به مدیریت آقای امین پور ( در حال نصب ماشین آلات)

9- طراحی وساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی شرکت نیمروز به ظرفیت 10 تن در ساعت در اشتهارد کرج استان قزوین به مدیریت آقای فکور (در حال استارت ماشین آلات)

10- طراحی و ساخت خط کامل تولید سس مایونز وسس کچاب شرکت حمیدی به ظرفیت 5 تن در روز در شهرستان اردبیل به مدیریت آقای حمیدی (در حال نصب ماشین آلات )

11- طراحی و ساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی شرکت دشت سبز هرسین به ظرفیت 5 تن در ساعت در شهرستان صحنه در استان کرمانشاه به مدیریت آقای مظفری (در حال ساخت ماشین آلات)

12- طراحی وساخت خط کامل تولید انواع بستنی شرکت چهار فصل خیام به ظرفیت 2 تن در ساعت در شهرستان خمین در استان مرکزی به مدیریت آاقی متولی (در حال ساخت ماشین آلات)

13-طراحی وساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی شرکت یادگاری به ظرفیت 5 تن در ساعت در شهرستان اصفهان در استان اصفهان به مدیریت آقای یادگاری ( در حال ساخت ماشین آلات)

14- طراحی وساخت خط کاملف تولید فراورده های لبنی شرکت فروغی 5 تن در ساعت در شهرستان اصفهان در استان اصفهان به مدیریت آقای فروغی ابری (در حال نصب ماشین آلات)

15- طراحی و ساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی شرکت فاتحی به ظرفیت 5 تن در ساعت در شهرستان اصفهان در استان اصفهان به مدیریت آقای فاتحی (در حال ساخت ماشین آلات)

16 –طراحی وساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی شرکت تعاونی وفا به ظرفیت 5 تن در ساعت در شهرستان قزوین به مدیریت آقای محمد رضایی (در حال استارت ماشین آلات)

17- طراحی وساخت خط احیای شرکت یعقوب زاده به ظرفیت 5 تن در ساعت در شهرک صنعتی طوس مشهد به مدیریت آقای یعقوب زاده (در حال نصب ماشین آلات)

18- طراحی و ساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی مجتمع غذایی شهد آذرآبادگان به ظرفیت 5 تن در ساعت در شهرستان ارومیه به مدیریت آقای حسین عبدلی (در حال ساخت ماشین آلات)

19- طراحی و ساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی شرکت تعونی مزرعه کوهستان به ظرفیت 10 تن در ساعت در نجف آباد اصفهان به مدیریت آقای صالحی (در حال ساخت ماشین الات)

20- طراحی و ساخت خط کامل تولید فراورده های لبنی نگین نوش سبلان به ظرفیت 5 تن در ساعت در اردبیل به مدیریت آقای حسن شاکر (در حال ساخت ماشبین آلات)